Online nástroj UrlEncode().

Zakódovaný výsledok:

Stačí zakódovať adresu URL

Tento bezplatný kódovač URL kóduje akúkoľvek adresu URL, parametre jednej adresy URL, kód PHP, JavaScript (js), kód C, reťazce, vzory a mnoho ďalšieho. Online nástroj na kódovanie URL používa funkciu PHP urlencode() a kóduje všetky nealfanumerické znaky okrem - _ . na znak percenta (%) plus dve hexadecimálne hodnoty a medzery nahradí znakom plus (+). To zodpovedá štandardnému typu súboru "application/x-www-form-urlencoded" a je preto vhodné na použitie reťazca v parametroch dopytu adresy URL.

Bezpečné kódovanie URL

V porovnaní s inými online nástrojmi URLEncode ponúka Online URL Encrypter väčšiu bezpečnosť pre všetky vstupy:

  • Záznamy sa neukladajú!
  • Prenos dát je zabezpečený šifrovaním TSL
  • Vaše hodnoty nie sú spracované prostredníctvom parametrov GET

Príklad kódovania URL

Nasleduje príklad percentuálneho kódovania , teda spôsobu kódovania adresy URL:

Pôvodná adresa URL:

https :// www.url-encode-online.de / url-encoder.php ? hl = en & test = abc

Kódovanie URL:

https %3A%2F%2F www.url-encode-online.de %2F url-encoder.php %3F hl %3D sk %26 test %3D abc