UrlEncode() Online Tool

Kodet resultat:

Bare kode en URL

Denne gratis URL-koderen koder hvilken som helst URL, enkelt URL-parametere, PHP-kode, JavaScript (js), C-kode, strenger, mønstre og mye mer. Det elektroniske URL-kodingsverktøyet bruker PHP-funksjonen urlencode() og koder alle ikke-alfanumeriske tegn bortsett fra - _ . til et prosenttegn (%) pluss to heksadesimale verdier og erstatter mellomrom med et plusstegn (+). Dette tilsvarer standard filtypen "application/x-www-form-urlencoded" og er derfor egnet for bruk av en streng innenfor søkeparametere til en URL.

Sikker URL-koding

Sammenlignet med andre URLEncode online-verktøy, tilbyr Online URL Encrypter mer sikkerhet for alle innganger:

  • Oppføringene er ikke lagret!
  • Dataoverføringen er sikret med TSL-kryptering
  • Verdiene dine behandles ikke via GET-parametere

URL-kodeeksempel

Følgende er et eksempel på prosentkoding , dvs. hvordan en URL er kodet:

Opprinnelig URL:

https :// www.url-encode-online.de / url-encoder.php ? hl = no & test = abc

URL-kode:

https %3A%2F%2F www.url-encode-online.de %2F url-encoder.php %3F hl %3D en %26 test %3D abc