Онлайн инструмент UrlEncode().

Кодиран резултат:

Просто кодирайте URL

Този безплатен URL кодер кодира всеки URL, единични параметри на URL, PHP код, JavaScript (js), C код, низове, шаблони и много други. Онлайн инструментът за кодиране на URL използва PHP функцията urlencode() и кодира всички небуквени и цифрови знаци с изключение на - _. в знак за процент (%) плюс две шестнадесетични стойности и заменя интервалите със знак плюс (+). Това съответства на стандартния тип файл "application/x-www-form-urlencoded" и следователно е подходящ за използване на низ в параметрите на заявката на URL.

Сигурно кодиране на URL

В сравнение с други онлайн инструменти за URLEncode, Online URL Encrypter предлага повече сигурност за всички входове:

  • Записите не се запазват!
  • Предаването на данни е защитено с TSL криптиране
  • Вашите стойности не се обработват чрез параметри GET

Пример за кодиране на URL

Следва пример за процентно кодиране , т.е. как се кодира URL адрес:

Оригинален URL:

https :// www.url-encode-online.de / url-encoder.php ? hl = en & test = abc

Кодиране на URL:

https %3A%2F%2F www.url-encode-online.de %2F url-encoder.php %3F hl %3D en %26 тест %3D abc